(א)


ה ו י ה


(בראשית)



-א-


(עתה לא יודעת הויה את עצמה ו)
רוצה לדעת את עצמה


כדי לדעת את עצמה הוא אמר את מדותיו 



                                      
בינה הוגה אי-הויה
אך חוכמה מתנגד
אך בינה מעירה לחוכמה
שאם הוא מתנגד הוא מניח
על כן חוכמה מודה (. . .) / 



 / כך :