The Eternal Bo​ok

-5-

 Original Hebrew:

באהבה הם משתלחים למקום ונהים הבן והבת.
והבן והבת מבטאים את דבר השמים והארץ ומתרחבים
לדמות הבורא
ובורא אלהים את העולם בשישת ימים, ואיש ואשה בצלם העליון,
אור העולם, מאחדים ארץ ושמים